Fysiotherapie in Blaricum & Huizen

Corona Virus

Wij besteden veel aandacht aan jouw en onze gezondheid. Wij volgen de ontwikkelingen rondom het Corona virus (COVID-19) dagelijks en houden ons aan de protocollen zoals voorgeschreven door het RIVM. Daarnaast treffen we vanuit onze praktijk extra voorzorgsmaatregelen. 

Lees hieronder onze maatregelen (deze zullen wij elke keer spoedig updaten bij nieuwe ontwikkelingen).

Stand van zaken rond Covid-19 maatregelen in onze praktijk:

Wijzigingen per 25-09-2021:
Per 25-09-2021 is de 1,5 meter maatregel komen te vervallen. Voor het gezondheidscentrum en onze praktijk houdt dit in:
> Ons eerdere verzoek tot het dragen van een mondkapje komt per heden te vervallen;
> De looproute in het gezondheidscentrum komt per heden te vervallen; 
> De kleedkamers zijn weer in gebruik;
> De toegangsdeur aan de achterzijde van het pand is weer vanaf buiten toegankelijk;
> De gezondheidscheck blijft verplicht.

Oefenzaal:
Voor de bezetting van onze oefenzaal blijven dezelfde regels voorlopig van toepassing. We willen eerst de ontwikkelingen door de aanpassingen van de landelijke maatregelen afwachten. Daarnaast blijven we uiteraard alle overige noodzakelijke Covid-19 hygiënemaatregelen naleven.

De regels zijn:
> max. 8 i.p.v. 7 trainingsdeelnemers in onze oefenzaal;
> reserveren en gezondheidscheck blijven verplicht;
> de afstand van 1,5 meter tussen de deelnemers, met de gemarkeerde vlakverdeling, blijft in redelijkheid van toepassing.

Daarnaast graag nog uw blijvende aandacht voor het naleven van de overige hygiënemaatregelen, zoals:
> handdoek(en) mee voor behandeling en training;
> geen buitenschoenen in de zaal. Mocht u onverhoopt uw sportschoenen vergeten zijn, dan graag de plastic overschoenen gebruiken.  

Blijf gezond!

Team fysionovum

Afschaffing avondklok/versoepelingen rond Covid-19 maatregelen in onze praktijk.

Inmiddels is de avondklok alweer even afgeschaft en zijn de sportscholen, met enige restricties, gelukkig weer per 19-05-2021 open. Dat betekent dat onze praktijk op maandag, dinsdag en donderdag gewoon weer open is tot 21.00 uur. Daarnaast is dat dus ook goed nieuws voor uitbreiding van de bezetting van onze oefenzaal, waarbij we nadrukkelijk de tot op heden goed verlopen noodzakelijke Covid-19 hygiënemaatregelen blijven naleven.

Per 19-05 gelden nu de volgende afspraken:

 • max. 7 trainingsdeelnemers in onze oefenzaal; 
 • reserveren en gezondheidscheck blijven verplicht;
 • max. tijdslot van 1 uur;
 • de afstand van 1,5m tussen de deelnemers blijft van toepassing.

Alle eerdere abonnementhouders zullen wij de komende week telefonisch benaderen. U kunt uiteraard ook zelf alvast met ons contact opnemen voor het bespreken van het al dan niet weer opstarten van uw trainings- of oefenprogramma.

Om het gebruik van de oefenzaal zo goed mogelijk te spreiden wijzen wij u nadrukkelijk op onze ruime openingstijden waarbij er ook drie avonden per week in onze zaal getraind en geoefend kan worden. Tot op heden zijn de avonduren nog heel rustig en extra uitnodigend.

Met fitgetrainde groeten en tot binnenkort!
Team Fysionovum

Avondklok/stand van zaken rond Covid-19 maatregelen in onze praktijk.

Het naleven en toepassen van de noodzakelijke Covid-19 hygiënemaatregelen in onze praktijk en oefenzaal verloopt nog steeds goed en naar tevredenheid. U heeft over deze bekende maatregelen al in onze eerdere nieuwsbrieven kunnen lezen.

Gezien de landelijke ontwikkelingen zijn we ook voor de komende maand(en) genoodzaakt dit zo te houden en hebben we sinds 23 januari ook te maken met de avondklok. Dit houdt in dat we op de dagen dat we lang open zijn, te weten maandag, dinsdag en donderdag, uiterlijk open zijn tot 20.30 uur zodat iedereen zo veilig, soepel, ontspannen, fitgetraind weer om 21 uur thuis kan zijn.

Voorstellen nieuwe collega

Per februari hebben wij een nieuwe collega erbij. Ze stelt zich voor: Ik ben Lindsay Stigter en kom met veel energie en enthousiasme het team van FysioNovum als fysiotherapeut versterken. Ik ben sportief en altijd in beweging. Zowel in mijn gezin als in mijn werk. Tijdens mijn 12 jaar werkervaring heb ik vele scholingen gevolgd en mij verdiept in onder andere schouderklachten (aangesloten bij het schoudernetwerk Gooi en Eemland), COPD, oncologie en sinds kort ook kaakproblematiek.

Ik ben aanwezig in de praktijk op dinsdag, donderdag en vrijdag. Onze waarnemend fysiotherapeut Jeffrey blijft (gelukkig) ook aan onze praktijk verbonden en zal voor de komende periode met name in de ochtend op maandag en vrijdag aanwezig zijn

Tot slot: Blijf gezond en in beweging! Team Fysionovum

Beste patiënten en cliënten,

Naar aanleiding van de strenge maatregelen die per vannacht zijn ingegaan zijn wij genoodzaakt om de oefenzaal te sluiten voor allen die bij ons trainen op abonnementsbasis. Wij volgen hiermee uiteraard de richtlijnen van de overheid. Alle zorg en begeleiding die op medische indicatie of op verwijzing wordt gegeven door een van onze fysiotherapeuten in de behandelkamer en de oefenzaal kan wel doorgaan.

Wij zullen zorgdragen dat er maximaal 3 patiënten in de oefenzaal tegelijk worden gepland. Alle overige maatregelen omtrent de verplichting tot het dragen van een mondkapje en de toegang tot het gezondheidscentrum en de praktijk blijven onverminderd van kracht. Indien u vragen heeft over de inhoud van deze nieuwsbrief, schroom dan niet contact op te nemen, wij zullen u zo goed mogelijk begeleiden en van advies dienen hoe deze periode optimaal door te komen als het gaat om sporten en bewegen.

We hopen u uiteraard zo snel mogelijk weer in de praktijk en de oefenzaal te kunnen ontvangen. Sterkte komende tijd en blijf gezond.

Team FysioNovum

Beste patiënten en cliënten,

Gezien de landelijke ontwikkelingen voor wat betreft de verspreiding van het Coronavirus en de adviezen vanuit overheidswege en het RIVM hebben wij als `Praktijk FysioNovum` 

Het zeer dringende verzoek om bij uw bezoek aan onze praktijk een mondkapje te dragen.

Dit geldt zowel in de gangen van het gezondheidscentrum, onze wachtkamer als ook in de behandelkamer. In geval van training in onze oefenzaal met voldoende afstand en bij benauwde uitgangsposities bij behandeling kan het mondkapje worden afgezet.

Ons verzoek heeft,  naast de verwachting dat er enige bescherming van overdracht van het virus plaats vindt, ook te maken met het feit dat bij aantoonbaarheid van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door de therapeut en de patiënt/cliënt er bij het bron- en contactonderzoek door de GGD wellicht geen verplichte quarantaine opgelegd hoeft te worden.

Overigens blijven we tot op heden nog steeds positief gestemd over het naleven en toepassen van de noodzakelijke Covid-19 hygiënemaatregelen in onze praktijk en oefenzaal. 
En dat willen we dus nog nadrukkelijker graag zo houden! 

Verder handhaven dan ook de bezettingsgraad van maximaal 5 personen tegelijk in de oefenzaal en we blijven dat goed plannen en vastleggen.  

Nogmaals weer veel dank voor jullie medewerking!!
 

Team FysioNovum

Vanaf 15 juni 2020 kunnen er maximaal 4 personen tegelijk gebruik maken van de oefenzaal. Voorheen was dit max. 3 personen. Daarnaast gebruiken we de kleedkamers als in- en uitgang van de oefenzaal. Dit om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk in de wachtkamer aanwezig zijn.

Hieronder de aanpassingen:

 • Je trekt thuis jouw sportkleding al aan.
 • In de herenkleedkamer kun je bij binnenkomst je schoenen verwisselen voor binnenschoenen. De deuren van de kleedkamers naar de oefenzaal blijven open staan.
 • Neem vervolgens je schoenen, evt. jas en andere spullen mee in een grote tas naar de oefenzaal of je legt deze alvast in de dameskleedkamer.
 • Na het trainen kun je in de dameskleedkamer je buitenschoenen weer aantrekken om vervolgens de praktijk te verlaten via de achteruitgang.
 • In de kleedkamers mogen max. 2 personen tegelijk aanwezig zijn.
 • Wanneer er meer dan 2 mensen tegelijk arriveren bij de kleedkamer kan er ook een plekje in de oefenzaal (groene stoelen) worden gekozen voor de schoenen-wissel.
 • Verder zijn de overige maatregelen gewoon nog steeds van kracht zoals eerder bekend gemaakt. Deze zijn terug te lezen in de updates hieronder, in de afspraakbevestiging of in de praktijk.

Bedankt voor jouw medewerking! 

Heb je vragen bel gerust. We zijn dagelijks bereikbaar van 9:00 tot 17:00 uur. Je kunt uiteraard ook mailen naar: info@fysionovum.nl of het email-adres van jouw fysiotherapeut. Kijk hiervoor op de website of gebruik het contactformulier!

 

Meer ruimte voor behandeling in de behandelkamer

Vorige week kwamen we met het positieve bericht dat de praktijk weer langzaam mocht gaan opstarten. Door de versoepelingen vanuit de overheid kunnen we dit nu verder uitbreiden, wat betekent dat meer patiënten direct in de behandelkamers gezien mogen worden.
Het is nog wel zo dat, indien een patiënt op een goede manier en met goed resultaat op afstand behandeld kan worden, dit nog de voorkeur heeft. Jouw fysiotherapeut zal dit samen met jou telefonisch beoordelen. Ook zal hij of zij vragen of je enige verschijnselen heeft die bij een besmetting door het Corona-virus zou kunnen passen. Als dat zo is dan zal de behandeling uitgesteld kunnen worden.

Maatregelen

De richtlijnen gekregen vanuit het KNGF zullen nog steeds de leidraad zijn om op een veilige manier onze praktijk te kunnen openstellen. We hebben alleen nog úw hulp nodig om deze richtlijnen goed op te volgen. We vragen je daarom het onderstaande goed te lezen wanneer je van plan bent om naar de praktijk te komen. Bij een bezoek aan onze praktijk:

 • Neem een grote en een kleinere handdoek mee voor op de behandelbank
 • Was vlak voor vertrek thuis uw handen met zeep
 • Kom binnen via de hoofdingang en verlaat het pand via de achterzijde
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst bij de zuil bij ingang van ons gezondheidscentrum
 • Kom op tijd!
 • Bent je te vroeg? Wacht dan buiten of in de auto
 • Volg verder de instructies op die in de praktijk worden aangegeven
 • Kom niet naar de praktijk indien je een van de volgende klachten hebt: · Neusverkoudheid, hoesten, kuchen of niezen · Keelpijn · Verhoging (tot 38 graden) of koorts · Kortademigheid · Moeheid · Hoofdpijn · Oogontsteking · Je ziek voelen en/of diarree.
  Dit geldt ook wanneer een van jouw huisgenoten soortgelijke klachten én koorts hebben!

  Indien je gaat trainen in de oefenzaal:

 • Kleed je thuis alvast om, de kleedkamers zijn gesloten
 • Gebruik een handdoek op de toestellen
 • Was nogmaals jouw handen bij aankomst in de praktijk
 • Hoest en/of nies in uw elleboog
 • Was nogmaals jouw handen wanneer je toch per ongeluk in de handen hebt geniest of gehoest
 • Maak na gebruik van een apparaat alle contactoppervlakten goed schoon (graag op de papier sprayen en niet direct op het apparaat)
 • De tijden voor het trainen zijn steeds maximaal 55 minuten vanaf het hele uur. Vertrek dus ook weer 5 minuten voor het volgende hele uur

Bedankt voor uw medewerking! Alleen op deze manier kunnen we de praktijk weer gedeeltelijk openstellen voor patiënten. Was u in behandeling ten tijde van sluiten en bent u nog niet gebeld? En wilt u op kortere termijn al een afspraak maken? Bel de praktijk! We zijn in ieder geval aanwezig dagelijks van 9:00 tot 17:00 uur. U kunt uiteraard ook mailen naar: info@fysionovum.nl of het email-adres van uw fysiotherapeut. Zie website.

Maatregelen

Vanuit het KNGF hebben we richtlijnen gekregen waar we zo veel als mogelijk aan moeten voldoen. De praktijk zelf is klaar om je op een veilige manier te kunnen ontvangen. We hebben alleen nog jouw hulp nodig om deze richtlijnen goed op te volgen. We vragen je daarom het onderstaande goed te lezen wanneer je van plan bent om naar de praktijk te komen. 

Bij een bezoek aan onze praktijk: 

– Neem een grote en een kleinere handdoek mee voor op de behandelbank.
– Was vlak voor vertrek thuis je handen met zeep.
– Kom binnen via de hoofdingang en verlaat het pand via de achterzijde.
– Desinfecteer je handen bij binnenkomst bij de zuil bij de hoofdingang van ons gezondheidscentrum.
– Kom op tijd! Ben je te vroeg? Wacht dan buiten of in de auto.
– Volg verder de instructies op die in de praktijk worden aangegeven.
– Houd minimaal 1,5m afstand van de medebezoekers.

Kom niet naar de praktijk indien je een van de volgende klachten hebt:  

Neusverkoudheid, hoesten, kuchen of niezen, loopneus, keelpijn, verhoging (tot 38 graden) of koorts, kortademigheid, moeheid, hoofdpijn, oogontsteking, je ziek voelen en/of diarree.   
Dit geldt ook wanneer een van uw huisgenoten soortgelijke klachten én koorts heeft!

Indien je gaat trainen in de oefenzaal:

– Gebruik een handdoek op de toestellen.
– Was nogmaals je handen bij aankomst in de praktijk.
– Hoest en/of nies in uw elleboog. Was nogmaals je handen wanneer je toch per ongeluk in de handen hebt geniest of gehoest.
– Maak na gebruik van een apparaat alle contactoppervlakten goed schoon (graag op het papier sprayen en niet direct op het apparaat).
– De tijden voor het trainen zijn steeds maximaal 55 minuten vanaf het hele uur. Vertrek dus ook weer 5 minuten voor het volgende hele uur.

Bedankt voor jouw medewerking! Alleen op deze manier kunnen we de praktijk weer gedeeltelijk openstellen voor patiënten.

Heb je vragen bel gerust. We zijn dagelijks bereikbaar van 9:00 tot 17:00 uur. Je kunt uiteraard ook mailen naar: info@fysionovum.nl of het email-adres van jouw fysiotherapeut. Kijk hiervoor op de website of gebruik het contactformulier!

We gaan weer starten!  

Na een periode van wisselende berichtgevingen hebben we dan nu toch echt groen licht van alle partijen om onze fysiotherapeutische zorg weer te gaan opstarten. Dit betekent niet dat we iedereen weer kunnen zien in de praktijk. In eerste instantie zien we alleen patiënten waarvan de zorg niet langer uitgesteld kan worden. Onze therapeuten beoordelen dit in samenspraak met de betreffende patiënt. Zoveel als mogelijk wordt er zorg op afstand gegeven wat inhoudt dat er telefonisch of via videobellen een consult wordt gegeven. Waar nodig zien we patiënten in de praktijk.  De oefenzaal zal wel meer gebruikt kunnen gaan worden omdat we hier beter de 1,5 m afstand kunnen aanhouden. Diegene die trainen op medische indicatie gaan voor, de trainers die vrij trainen zullen eventueel later ook weer kunnen gaan trainen. Dit zal komende weken vorm moeten krijgen.

Maatregelen

Vanuit het KNGF hebben we richtlijnen gekregen waar we zo veel als mogelijk aan moeten voldoen. De praktijk zelf is klaar om je op een veilige manier te kunnen ontvangen. We hebben alleen nog jouw hulp nodig om deze richtlijnen goed op te volgen. We vragen je daarom het onderstaande goed te lezen wanneer je van plan bent om naar de praktijk te komen. 

Bij een bezoek aan onze praktijk: 

– Neem een grote en een kleinere handdoek mee voor op de behandelbank.
– Was vlak voor vertrek thuis je handen met zeep.
– Kom binnen via de hoofdingang en verlaat het pand via de achterzijde.
– Desinfecteer je handen bij binnenkomst bij de zuil bij de hoofdingang van ons gezondheidscentrum.
– Kom op tijd! Ben je te vroeg? Wacht dan buiten of in de auto.
– Volg verder de instructies op die in de praktijk worden aangegeven.
– Houd minimaal 1,5m afstand van de medebezoekers.

Kom niet naar de praktijk indien je een van de volgende klachten hebt:  

Neusverkoudheid, hoesten, kuchen of niezen, loopneus, keelpijn, verhoging (tot 38 graden) of koorts, kortademigheid, moeheid, hoofdpijn, oogontsteking, je ziek voelen en/of diarree.   
Dit geldt ook wanneer een van uw huisgenoten soortgelijke klachten én koorts heeft!

Indien je gaat trainen in de oefenzaal:

– Gebruik een handdoek op de toestellen.
– Was nogmaals je handen bij aankomst in de praktijk.
– Hoest en/of nies in uw elleboog. Was nogmaals je handen wanneer je toch per ongeluk in de handen hebt geniest of gehoest.
– Maak na gebruik van een apparaat alle contactoppervlakten goed schoon (graag op het papier sprayen en niet direct op het apparaat).
– De tijden voor het trainen zijn steeds maximaal 55 minuten vanaf het hele uur. Vertrek dus ook weer 5 minuten voor het volgende hele uur.

Bedankt voor jouw medewerking!

Alleen op deze manier kunnen we de praktijk weer gedeeltelijk openstellen voor patiënten. Heb je vragen bel gerust. We zijn dagelijks bereikbaar van 9:00 tot 17:00 uur. Je kunt uiteraard ook mailen naar: info@fysionovum.nl of het email-adres van jouw fysiotherapeut. Kijk hiervoor op de website of gebruik het contactformulier!

Beste bezoeker van onze praktijk,

Vrijdag 20 maart kregen wij vanuit onze beroepsgroep (KNGF) het advies om het contact met patiënten zo veel als mogelijk te beperken. In opvolging hiervan zullen wij per a.s. maandag de praktijk sluiten. 

Wij zien alleen mensen die zeer urgent fysiotherapie nodig hebben. Dit wordt per telefoon beoordeeld. Mensen die behoren tot de kwetsbare categorie en mensen die een of meerdere van de onderstaande symptomen hebben mogen niet naar de praktijk komen. 

a. (neus)verkoudheid 
b. hoesten, kuchen of niezen 
c. loopneus 
d. keelpijn 
e. verhoging (= tot 38 graden) of koorts 
f. kortademigheid 
g. hoofdpijn 
h. branderige ogen 
i. moeheid 
j. je ziek voelen 
k. diarree

Wij zullen zoveel als mogelijk op afstand fysiotherapeutische zorg leveren voor degene die dat nodig hebben. Dit kan zijn dat we via het programma Physitrack een oefenprogramma mailen of een videoconsult doen. Je wordt daarover gebeld. 

We zijn dagelijks telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 12:00 uur en van 15:00 tot 16:00 uur op 035-5257084. Kies dan voor optie 1. De woensdag zijn we alleen tussen 9:00 en 12:00 uur bereikbaar. 

Mailen kan ook; bij voorkeur naar info@fysionovum.nl

Wij verzoeken de mensen die nog een afspraak hebben staan en nog niet gebeld zijn, om na het lezen van deze nieuwbrief een kort bericht te sturen per mail of de voicemail in te spreken ter bevestiging dat zij op de hoogte zijn van het annuleren van de afspraak. 

Nb. Het systeem zal wel gewoon een herinnering sturen van de reeds gemaakte afspraken. Deze kunnen wij er niet uithalen. Je kunt dat bericht negeren. 

Wij hopen wederom dat je begrip hebt voor deze situatie. 

Bij vragen, bel of mail gerust!!!

Groet,

Team FysioNovum

In verband met de aangescherpte maatregelen van de overheid van vandaag inzake het coronavirus sturen wij u een update van de maatregelen die vanaf 16 maart bij ons in de praktijk gelden. 

Deze maatregelen zijn op basis van de actuele situatie en kunnen op ieder moment worden aangescherpt dan wel gewijzigd. Op 16 maart zal er een bijeenkomst zijn met de voorzitter van onze beroepsgroep en o.a. het ministerie van VWS.

 • De oefenzaal wordt gesloten voor mensen die op abonnementsbasis trainen dan wel diegenen die vrij komen trainen. Dit in ieder geval t/m vrijdag 3 april. T.z.t. zullen de abonnementsperioden worden aangepast.

 • De oefenzaal mag alleen betreden worden onder begeleiding van een van onze fysiotherapeuten met maximaal 4 patiënten en een minimale onderlinge afstand van 1,5 meter.

 • In de wachtruimte houden wij ook een maximum aan van 4 personen en wij vragen je om ook hier een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter. aan te houden. Indien er al 4 mensen in de wachtkamer aanwezig zijn verzoeken wij je buiten het gezondheidscentrum te wachten. Wij trachten hiermee rekening te houden met onze planning.

Wij hopen op jouw medewerking en begrip.

Team FysioNovum

Op 12 maart 2020 heeft onze regering nieuwe maatregelen aangekondigd tegen verspreiding van het corona-virus. Wat betekent dit voor het eventuele bezoek aan onze praktijk?

Wat doen wij als fysiotherapeuten?

 • Onze handhygiëne was al goed maar we wassen nu nog intensiever.
 • Na elke behandeling reinigen wij de handen en behandelbanken met alcohol.
 • Wij geven geen hand meer tijdens het begroeten.
 • We houden onze behandeltafels en fitness-apparaten goed schoon.
 • Ook vragen wij de mensen die in de oefenzaal trainen om de apparatuur na gebruik schoon te maken.
 • Als we ons niet goed voelen, hoesten, keelpijn of koorts hebben, dan blijven we thuis. De therapeuten die werken, voelen zich fit.

Wat kan jij het beste doen?

 • Als je je fit voelt, kom dan gerust voor een behandeling.
 • Ben je verkouden, hoest je, heb je keelpijn of koorts? Bel dan af.
 • Ben je kwetsbaar? Neem dan contact op om samen te overleggen of het beter is om je thuis te behandelen.

We houden de berichtgeving via het RIVM goed in de gaten. Deze maatregelen zijn minimaal van kracht tot 31 maart.

Heb je vragen? Bel gerust!

Of neem contact op

Call Now Button